0888 566 566
Телефон на клиента

Благодарствено писмо

Застрахователна брокерска къща Тани получи благодарствено писмо от ръководството на Асоциация на застрахователните брокери в България във връзка с успешната съвместна работа в полза на потребителите на застрахотателни услуги и проявената съпричастност и финансова подкрепа по повод честването на 15 годишния юбилей на АЗББ.