0888 566 566
Телефон на клиента

ЗА НАС

Фирма „Застрахователна брокерска къща Тани” ЕООД е създадена през 2006 г. и притежава лиценз за застрахователен брокер, издаден от Комисията за финансов надзор с номер 25-3Б/05.09.2006г. Фирмата предлага на клиентите си пълната гама от застраховки, в партньорство с водещите застрахователни компании в България.
Нашия екип се състои от специалисти с дългогодишен опит и отлична подготовка, осигуряващи експертни решения, както за управлението на застрахователни рискове, така и в случай на застрахователно събитие и ликвидация на щети.

Защо да изберете Застрахователна брокерска къща Тани

Като дългогодишен участник на застрахователния пазар, ние можем да предложим най-добрия застрахователен продукт, съобразен с всички изисквания на клиента, на отлична цена.
Това е така, защото ние познаваме застрахователния пазар в детайли и знаем кое решение би било най-подходящо за всеки конкретен случай.

Нашите взаимоотношения с клиентите не приключват до сключването на застраховката, а продължават през целия период на застрахователния договор. Тези взаимоотношения се изразяват в пълно съдействие при застрахователно събитие, както и в целия процес от завеждане на щета, до отстраняването и/или изплащане на обезщетение.
Ние много държим на личния контакт и специалното отношение към всеки наш клиент, затова не предлагаме застраховки онлайн. Всеки клиент, който сключва застраховка, трябва да посети офиса на фирмата или да бъде посетен от наш служител.
Ние сме независим застрахователен брокер, който работи изцяло в интерес на своите клиенти и не е обвързан с никоя застрахователна компания, по никакъв начин.
Уважаеми клиенти,
Ние държим на дългосрочните взаимоотношения с вас и сме доказали във времето, че можете да разчитате на нас като на свой надежден приятел и партньор, защото:
Вашите проблеми са наша отговорност!