0888 566 566
Телефон на клиента

ПОЛЕЗНО

Какво да правим при щета
 • При кражба на МПС незабавно уведомете полицията на телефон 112 и застрахователя
 • В срок до 24 часа уведомете застрахователната компания писмено и си направете копие от уведомлението
 • Застрахователят ще изиска от вас всички оригинални документи, ключове и дистанционни за аларма и имобилайзер. При представянето им направете опис и го заверете, като вземете входящ номер и дата от застрахователя
 • Всички обстоятелства, които сте декларирали в предложението, при сключване на застраховката, включително брой ключове за ползване, дистанционни управления за аларма и други, трябва да са същите като тези, които декларирате в полицата и пред застрахователя.
 • В случай на ПТП е необходимо веднага да се обадите на телефон 112, от мястото на събитието. КАТ са длъжни да посетят мястото на събитието в следните случаи:
  • Ако има пострадали хора
  • Ако има несъгласие за вината между участниците
  • Ако едно от МПС-та не може да се движи на собствен ход, вследствие на нанесените му материални щети
  • Ако има участник с чуждестранна регистрация или МПС превозващо опасен товар
  • Ако има съмнение, че някой от участниците е употребил алкохол или друго упойващо вещество или не притежава документи за правоуправление на МПС.
 • В случай, че от КАТ откажат да посетят местопроизшествието, поискайте от тел. 112 да ви бъде даден регистрационен номер и попълнете двустранен протокол за ПТП
 • При всички случаи се обадете и на мобилната група на застрахователя, или телефона за асистанс, за да уведомите и следвайте инструкциите му.
 • При пожар, незабавно уведомете пожарната служба на тел. 112, изчакайте пожарната да дойде на място, като междувременно се опитайте да ограничите щетите. Уведомете писмено застрахователя в срок до 24 часа.
 • При природни бедствия, свържете се с районната метеорологична служба, за да получите служебна бележка.
 • Изчакайте да бъде направен оглед от застрахователя, който да установи всички повреди, преди да пристъпите към отремонтиране на щетите.
 • Винаги си правете копия на всички документи, които представяте на застрахователя. По възможност взимайте входящ номер и дата.
 • При щети на имущество или при злополука или заболяване в чужбина:
  • Уведомете веднага застрахователя и компетентните органи
  • Следвайте указанията
  • Пазете всички документи, свързани със застрахователното събитие.
  • При всички случаи, можете да ни се обадите за помощ и съдействие, независимо по кое време на денонощието е застрахователното събитие.
 • При всички случаи, можете да ни се обадите за помощ и съдействие, независимо по кое време на денонощието е застрахователното събитие.