0888 566 566
Телефон на клиента

ЗЛОПОЛУКА НА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ

Обект на застраховане

Застраховката е доброволна, сключва се от собствениците на хотели и се отнася за български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон на територията на страната.

При подписан застрахователен договор, застраховката за всеки гост се счита за сключена с регистрацията на госта в хотела и заплащането на нощувката.

Териториална валидност

Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии, както и по време на кратки екскурзии на госта в страната и/или чужбина, когато не е прекратена регистрацията му в хотела.

Покрити рискове

Покриват се рисковете:

  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • кражба чрез взлом или загуба на личен багаж;
  • гражданска отговорност на госта за имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица.

ВАЖНО
При желание от страна на хотелиера, застраховката може да се сключи при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс застраховката хотелиерът осигурява на своите гости надеждна застрахователна защита като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.