0888 566 566
Телефон на клиента

Застрахователна брокерска къща Тани

Всички видове застраховки, Автокаско, Гражданска отговорност

Застрахователна Брокерска Къща Тани

Вашите проблеми са наша отговорност!

Фирма „Застрахователна брокерска къща Тани” ЕООД е създадена през 2006 г. и притежава лиценз за застрахователен брокер, издаден от Комисията за финансов надзор с номер 25-3Б/05.09.2006г. Фирмата предлага на клиентите си пълната гама от застраховки, в партньорство с водещите застрахователни компании в България.

Застрахователна Брокерска Къща Тани

Вашите проблеми са наша отговорност!

Фирма „Застрахователна брокерска къща Тани” ЕООД е създадена през 2006 г. и притежава лиценз за застрахователен брокер, издаден от Комисията за финансов надзор с номер 25-3Б/05.09.2006г. Фирмата предлага на клиентите си пълната гама от застраховки, в партньорство с водещите застрахователни компании в България.

КАСКО КАЛКУЛАТОР
АРМЕЕЦ

Най-добрият застрахователен продукт на отлична цена

Възможно най-подходящо за всеки конкретен случай

Специалисти с дългогодишен опит, осигуряващи експертни решения

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ

Като дългогодишен участник на застрахователния пазар, ние можем да предложим най-добрия застрахователен продукт, съобразен с всички изисквания на клиента, на отлична цена.
Това е така, защото ние познаваме застрахователния пазар в детайли и знаем кое решение би било най-подходящо за всеки конкретен случай.
Нашите взаимоотношения с клиентите не приключват до сключването на застраховката, а продължават през целия период на застрахователния договор. Тези взаимоотношения се изразяват в пълно съдействие при застрахователно събитие, както и в целия процес от завеждане на щета, до отстраняването и/или изплащане на обезщетение.

Разгледай всички застраховки