0888 566 566
Телефон на клиента

СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ

Обект на застраховане

Застраховката е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

Покрити разходи

Застрахователна компания покрива реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода включително подводно издирване и спасяване.

Застрахователна сума

Цената на застраховката зависи от размера на застрахователната сума и срока на застраховката.