0888 566 566
Телефон на клиента

КАСКО НА МПС

Застраховка „Каско на МПС” е доброволна застраховка, която покрива различни рискове, като кражба на автомобила, пътно-транспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, пожар, природни бедствия и др.
В зависимост от желанието на клиента „Каско на МПС” е разделено на различни клаузи, в зависимост от покритите рискове. Клиентите могат да избират от пълно покритие, частично или минимално каско, до само кражба на МПС.

Цената на застраховката зависи от:

 • Застрахователната сума на автомобила (определя се от застрахователя)
 • Възраст на автомобила
 • Начин на плащане (еднократно или разсрочени)
 • Възраст на собственика
 • Предназначение на автомобила и др.

При сключване на застраховка „Каско на МПС” има различни изисквания:

 • автомобила да бъде снабден със сигнално-охранителна сустена
 • автомобила да бъде снабден с имобилайзер
 • допълнителни средства за защита за конкретни модели

Изискванията са различни за различните застрахователи и са в зависимост от застрахователната сума или вида и марката на конкретното МПС.
Застраховката е валидна, само ако е заплатена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като са изпълнени изискванията за оглед и заснемане на МПС.

Клиентите имат право на различни видове обезщетения при щета:

 • експертна оценка
 • ползване на доверен сервиз
 • изплащане по представени фактури
 • ремонт в официален представител за марката

Начините на обезщетение зависят от възрастта на автомобила из астрахователната сума.