0888 566 566
Телефон на клиента

ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Застраховката е задължителна

Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане. Застраховани са рисковете от смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период. В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.